Публічна оферта

ПРАВИЛА РОБОТИ СЕРВІСУ «ESHKA TAXI»

1. Загальні положення
1.1. Цей документ, який адресовано будь-якій фізичній особі (далі Замовник), є офіційною пропозицією сервісу «ЕШКА ТАКСІ» , ФОП Краковський Сергій Олександрович (далі – Сервіс) і містить усі істотні умови надання інформаційних послуг з прийому, обробки, і внесенню у базу даних заявок Замовником на послуги, зазначені у пункті 1.5. чинної оферти (розміщення оферти Замовника на отримання послуг), для забезпечення до них доступу Партнерам Сервісу.
1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) цей документ є публічною офертою. Замовлення послуг, зазначених у п. 1.5. чинної оферти є її акцептом, що вважається рівносильним укладенню договору на викладених у ній умовах. Оферту розміщено на офіційному інтернет-сайті https://eshkataxi.com/public-offer/
1.3. Приймаючи умови цієї публічної оферти, Замовник погоджується також з Політикою Сервісу щодо обробки конфіденційних даних, розміщеною за адресом https://eshkataxi.com/public-offer/
1.4. Замовник повинен уважно ознайомитися з текстом цієї оферти. У разі якщо замовник не згодний з будь-якими її умовами, йому пропонується відмовитися від послуг Сервісу.
1.5. За допомогою Сервісу Замовник може розмістити заявку на надання таких послуг (у різних містах присутності Сервісу перелік послуг може змінюватися)
1.5.1. перевезення пасажирів і багажу легковим таксі;
1.5.2. зустріч з табличкою у аеропортах і вокзалах.
1.6. Визначення, які використовуються з метою виконання умов цієї Оферти:
1.6.1. Послуги – інформаційні послуги, спрямовані на прийом, обробку та внесення у базу даних заявок Замовників на послуги, зазначені у пункті 1.5. цієї оферти, та інформування Замовника про виконання замовлення.
Сервіс будь-які послуги самостійно Замовнику не надає.
1.6.2. Замовлення – оброблене системою замовлення на послуги, що надаються Партнерами.
1.6.3. Партнер Сервісу – особа, яка самостійно, своїми силами надає Замовнику послуги.
1.6.4. Особистий кабінет – сторінка на офіційному сайті Сервісу, що містить статистичну інформацію про обсяг наданих послуг та поточний стан особового рахунку Замовника. Для реєстрації особистого кабінету необхідно надати як мінімум відомості про абонентський телефонний номер Замовника.
1.6.5. Особовий рахунок – рахунок, на якому фіксуються авансові платежі Замовника і суми грошових коштів, утримані (списані) з цих платежів у якості оплати за послуги. Особовий рахунок має унікальний номер і формується Сервісом.
1.6.6. Баланс особового рахунку – різниця на певний момент часу між сумами грошових коштів, внесених на особовий рахунок і списаних з особового рахунку.
1.6.7. Замовник – особа, яка здійснює замовлення послуги за допомогою Сервісу.
1.6.8. Маршрут – шлях прямування транспортного засобу між пунктами відправлення та призначення.
1.6.9. Попереднє замовлення – замовлення послуги перевезення, що приймається не менш як за 60 хвилин, що передбачає можливість надання послуги у момент часу, вказаний Замовником.
1.6.10. Поточне замовлення – замовлення, що передбачає надання послуги якомога швидше.
1.6.11. Мобільний додаток – програма для електронних обчислювальних машин, що встановлюється на мобільний пристрій Замовника і інтегрована у програмно – апаратний комплекс, що дозволяє автоматизувати процес формування замовлень за допомогою мережі Інтернет.
2. Предмет оферти
2.1. Сервіс безоплатно надає Замовнику інформаційні послуги, спрямовані на прийом, обробку та внесення у базу даних заявок Замовників на послуги, зазначені у пункті 1.5. цієї оферти, та інформування Замовника про виконання замовлення. Сервіс не є транспортною організацією, самостійно не надає Замовнику послуги, у тому числі, з перевезення пасажирів і багажу, послуги з перевезення вантажів або будь-які інші транспортні послуги, будучи оператором, що передає замовлення Партнеру.
3. Порядок надання послуг
3.1. Акцепт Замовником умов цієї оферти здійснюється шляхом звернення до Сервісу з метою замовлення послуги будь-яким доступним способом.
3.2. Замовник несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при розміщенні замовлення.
3.3. Після розміщення замовлення дані про Замовника реєструються у базі даних Сервісу. Дані про Замовника не змінюються і не редагуються без його згоди.
3.4. Сервіс безоплатно розміщує замовлення у програмно-апаратному комплексі і надає інформаційний доступ до нього Партнеру, який обирає замовлення, повідомляє про свій вибір Сервісу, вказавши час прибуття за обраним замовленням. При цьому Сервіс гарантує виключно внесення замовлення у програмно-апаратний комплекс. Відповідальність за здійснення перевезення несе Партнер.
3.5. Сервіс інформує Замовника про порядок і характеристики послуги, що надається, із зазначенням всієї істотної інформації, необхідної для правильного і коректного виконання послуги Партнером.
3.6. Сервіс може приймати попередні замовлення на надання послуги. Відповідальним за своєчасне надання послуги є Партнер, якого завчасно повідомлено Сервісом про попереднє замовлення. Надання послуги при цьому не гарантується.
3.7. Сервіс залишає за собою право відмовити в обслуговуванні Замовнику, що виказує незгоду з умовами цієї оферти, без пояснення причин відмови.
3.8. З метою внутрішнього контролю діяльності Сервісу і контролю якості виконання замовлень телефонні розмови між Замовником та Сервісом записуються.
3.9. З метою поліпшення якості послуг, що надаються, а також забезпечення оперативної взаємодії між Замовником та Партнером Замовник може проінформувати Сервіс про випадки порушення Партнером своїх прав шляхом звернення з використанням електронного зворотнього зв’язку або у письмовому вигляді за місцем знаходження Сервісу. У цьому випадку Сервіс повідомляє Партнера про претензію, що надійшла від Замовника, повідомляє Партнеру контактний номер телефону Замовника, а також зміст претензії. Подальше врегулювання конфлікту здійснюється між Замовником та Партнером без участі Сервісу. Зміст цього пункту не свідчить і не може розцінюватися як прийняття Сервісом на себе будь-яких зобов’язань з відшкодування шкоди у натуральній або грошовій формі, виплати компенсацій і/або прийняття Сервісом на себе інших обов’язків, не передбачених цією офертою.
3.10. При зборі та обробці персональних даних Замовника Сервіс керується положеннями Закону України від 01.06.2010 р № 2297-VI «Про захист персональних даних», а також Політикою Сервісу щодо обробки конфіденційних даних.
3.11. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються характеристик послуг, йому необхідно звернутися за консультацією до фахівця Сервісу, перед розміщенням Замовлення.
4. Обов’язки Сервісу
4.1. Безоплатно розмістити замовлення Замовника у програмно-апаратному комплексі та інформувати Замовника про виконання Замовлення.
4.2. Інформувати Замовника про випадки вимушеної затримки надання послуги.
4.3. Інформувати Замовника про випадки неможливості надання послуги.
4.4. Своєчасно зараховувати авансові платежі Замовника на особовий рахунок.
4.5. Своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, що надається Замовником, і/або передачі її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення.
5. Обов’язки Замовника
5.1. Замовляти послуги з урахуванням часу, необхідного для забезпечення виконання послуги.
5.2. Враховувати кількість посадкових місць і обсяг вантажного відділення у транспортному засобі, а також необхідність обладнання транспортного засобу дитячими утримуючими пристроями.
5.3. Повідомляти номер телефону Замовника, час і адресу для надання послуги, тип транспортного засобу, маршрут поїздки, необхідні умови перевезення.
5.4. Використовувати надану послугу за призначенням.
5.5. Дотримуватися чистоти і порядку при отриманні послуги протягом усього часу виконання замовлення.
6. Здійснення розрахунків між Замовником та Партнером
6.1. Сервіс надає Замовнику послуги, предмет яких визначено цією офертою, на безоплатній основі.
6.2. Розрахунок за надання послуг здійснюється безпосередньо між Замовником та Партнером. Сервіс інформує Замовника про вартість надання послуг. Вказана вартість розраховується на підставі тарифів, що застосовуються Партнером, який прийняв замовлення до виконання. Тарифоформування Партнером є динамічним, залежить від безлічі факторів (стан вулично-дорожньої мережі, транспортна завантаженість, час доби, року, динаміка попиту на послуги, кліматичні умови тощо) і може спричиняти різницю у тарифах за однорідні послуги у різний час. Інформування Замовника про остаточну вартість послуг не свідчить і не може розцінюватися як те, що послуга з перевезення надається Сервісом.
6.3. Форма здійснення розрахунку визначається Замовником без участі Сервісу.
6.4. Сервіс не дає Замовнику будь-яких вказівок щодо форми і порядку розрахунків за надані послуги.
6.5. Сервіс забезпечує технічну можливість для оплати Замовником послуг у наступних формах:
6.5.1. Авансовим платежем у терміналі самообслуговування шляхом внесення грошових коштів на особовий рахунок Замовника;
6.5.2. Безготівковим платежем з використанням банківських карток (за наявності технічної можливості).
6.6. При розрахунках між Замовником та Партнером авансовим платежем або безготівковим платежем з використанням банківських карток Сервіс виступає в якості агента Партнера, що діє від імені і за рахунок Партнера, у частині прийому грошових коштів Замовника. Сервіс бере на себе зобов’язання агента Партнера тільки у частині забезпечення прийому грошових коштів Замовника.
6.7. Оплата безготівковим платежем з використанням банківських карток здійснюється за допомогою кредитних або дебетових карток платіжних систем Visa, MasterCard.
6.8. Для отримання можливості оплати послуг Партнерів безготівковим платежем з використанням банківських карток необхідна реєстрація особистого кабінету, а також прив’язка банківської картки до номера особового рахунку Замовника.
6.9. Оплата безготівковим платежем з використанням банківських карток здійснюється відповідно до правил міжнародних платіжних систем на принципах дотримання конфіденційності і безпеки здійснення платежу. Безпека наданих Замовником даних забезпечується відповідністю процедур вимогам стандарту безпеки даних індустрії платіжних карток (Payment Card Industry Data Security Standard), і ніхто, включаючи Сервіс, не може їх отримати. Введення даних банківської картки здійснюється на захищеній платіжній сторінці банку-еквайєра, що забезпечує можливість безготівкової оплати послуг.
6.10. З метою підтвердження можливості оплати безготівковим платежем з використанням банківських карток грошові кошти у розмірі вартості відповідних послуг можуть бути зарезервовані на банківській картці Замовника у момент розміщення замовлення. У разі скасування Замовником розміщеного замовлення, а також у інших випадках, коли Замовнику не були надані послуги, грошові кошти, зарезервовані на картці, повертаються Замовнику.
6.11. У разі зміни Замовником обсягу послуг, на які є запит, вартість підлягає перерахунку. Замовлення оплачується Замовником відповідно до обсягу фактично наданих послуг.
6.12. Замовник і Партнер мають право узгодити інші форми розрахунків за надання послуг, які не передбачені цією офертою, у тому числі оплату послуг готівковими грошовими коштами та іншими способами, що не суперечать чинному законодавству.
6.13. Партнер має право встановити плату за надання Замовнику наступних додаткових послуг, у тому числі, але не обмежуючись, очікування Партнером можливості виконання послуги на термін понад 5 хвилин, провезення великогабаритних речей тощо.
6.14. Партнер має право встановити неустойку за відмову Замовника від послуги після повідомлення Замовника про надання послуги. Розмір неустойки визначається Партнером.
6.15. Про встановлені Партнером тарифи на надання додаткових послуг і неустойку Сервіс інформує Замовника. При цьому розрахунок за надання додаткових послуг, оплата неустойки здійснюється безпосередньо Партнеру у формі, узгодженій Замовником і Партнером.
7. Відповідальність Сторін
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання своїх зобов’язань відповідно до законодавства України.
7.2. Сервіс не несе відповідальності за перерви у наданні послуг у разі збоїв програмного забезпечення або обладнання, що не належать Сервісу.
7.3. Сервіс не несе відповідальності за повні або часткові переривання надання послуг, пов’язані із заміною обладнання, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку технічних засобів Сервісу.
7.4. Сервіс не несе відповідальності за прямі збитки, упущену вигоду, що були понесені Замовником у результаті користування послугами.
7.5. Сервіс не несе відповідальності за невиконання Партнером своїх обов’язків.
7.6. Партнер Сервісу несе повну відповідальність перед Замовником за втрату або псування Вантажу, прийнятого до доставки.
7.7. Замовник, розміщуючи заявку на послугу у вигляді кур’єрської доставки, приймає і погоджується, що між ним (довірителем) і особою, що здійснює її виконання (повіреним) виникають зобов’язання за договором доручення (ст. 1000 ЦК України). Зазначене доручення передбачає доставку речей або їх придбання і доставку. Права (включаючи право власності), обов’язки і відповідальність за угодами, здійсненими повіреним, виникають у довірителя.
8. Порядок вирішення суперечок
8.1. Суперечки і розбіжності, пов’язані з виконанням цієї оферти, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.
8.2. У разі неможливості врегулювання суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України
9. Особливі умови
9.1. Погоджуючись з умовами оферти у цій редакції, Замовник висловлює свою згоду на отримання інформаційних повідомлень, а також рекламної інформації (у тому числі за допомогою повідомлень через інтернет-меседжери ( “Viber”, “WhatsApp”, “Telegram” тощо), що розповсюджується мережами зв’язку з метою і у випадках, коли необхідність такої згоди передбачено Законодавством України про рекламу.